Elbil i Kragerø

Kragerø Energi AS er positiv til innfasing av elbiler og ladbare hybridbiler. Elektrifisering av transportsektoren er et godt tiltak både for å redusere forurensningen i nærmiljøet, og for å redusere klimautslipp.

Elektrisk mobilitet er positivt for miljøet

Kragerø Energi AS er positiv til innfasing av elbiler og ladbare hybridbiler.

Elektrifisering av transportsektoren er et godt tiltak både for å redusere forurensningen i nærmiljøet, og for å redusere klimautslipp.

Vi ønsker å bidra til en god og problemfri etablering av elektrisk transport i vårt nettområde.

 

Raskere lading

Etter hvert som utbredelsen av elbiler øker, vil mye av ladingen skje i private hjem. Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Det er viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet. Derfor anbefaler vi våre strømkunder å kontakte en installatør når det skal installeres ladeutstyr for elbil.

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

Anbefaler 3-fas for lading av elbil

Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fas lading over 16 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas slik at skjevspenningsproblematikk unngås. Man vil også kunne lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.

Anleggsbidrag

Vi praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fas lading også være å foretrekke

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

Hvis en kunde forårsaker skjevspenning hos andre kunder, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten.

Nyttig veileder om lading av elbil

DSB, NELFO, NEK og Norsk elbilforening har utarbeidet en veileder om elbiler.
Denne veilederen er nyttig for alle som planlegger og monterer ladeutstyr for elbiler. Den viser de gode og trygge løsningene, og bør derfor leses av alle installatører og rådgivere

Kontakt oss for en el-sjekk i dag!

Kontakt oss gjerne på telefon, e-post, eller fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Vi snakkes!

Addresse

Bråteveien 7
3772 Kragerø

Telefon

+47 950 91 400

Epost

post@krageroinstallasjon.no