Om Kragerø Installasjon

Kragerø Installasjon AS i Kragerø ble etablert i 1994. Vi har dyktige elektromontører med allsidig og meget lang erfaring med kompetanse innen sterkstrømsfaget.

Klar for veien videre

Kragerø Installasjon leverer forskriftsmessige elektriske installasjoner i henhold til avtalte oppdrag. Vi har etablert egne rutiner som sikrer at kundenes forventninger oppfylles. Når kunden påpeker forskriftsmessige feil i el- og ekominstallasjoner, skal disse feilene normalt rettes opp av utførende virksomhet så raskt som mulig.

Vi er autorisert innen elektrofaget både for høyspent, lavspent og Automasjon. Vi håper med dette at vi skal kunne yte best mulig service overfor alle våre kunder og forretningsforbindelser.

Fra 1. juli 2016 har vi egen vaktordning

Kragerø Installasjon har egen vakt for deg som trenger elektriker på kveldstid. Ring oss på 950 91 400.

Installasjonsavdelingen består i dag av

  • Installatør
  • 1 arbeidsleder/saksbehandler
  • 10 elektrikere/montører
  • 1 lærling

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner i

•    Bolig
•    Fritidsbolig
•    Næringsbygg
•    Industri

Varmepumper

I tillegg er vi godkjent varmepumpe-installatør og leverer Daikin varmepumper. Vi har lager og kontorer på Bråteveien 7.

Vi er medlem av Sikringen og Nelfo